محاسبات نرم

محاسبات نرم
بسم الله الرحمن الرحیم

✅برای آشنایی با رشته محاسبات نرم پیشنهاد می کنم اینجا کلیک کنید.


✅منابع مورد استفاده در وبلاگ:
جبر جامع:
A Course In Universal Algebra - S.Burris and H.P.Sankappanavar
منابع در طی تکمیل وبلاگ، کامل خواهد شد.🌷 با تمام کم ارزشی این وبلاگ در مقابل زحمات اساتید، با نهایت احترام تقدیم می گردد به استاد بزرگوارم، دکتر برزویی. 🌷